Pokračujeme v rozšiřování internetové optické sítě SIMELON.

Další vysokorychlostní optické přípojky jsme realizovali na sídlišti Dr. Milady Horákové v ulici Harantova.
V domech je nyní k dispozici tarif SIMELON FIBER+ s rychlostí až 256 Mbit/s a televize SIMELON PREMIUM.