Historie společnosti

2008 – Více jak 2 roky plánování optické sítě a překonávání překážek přináší své ovoce. Na podzim tohoto roku jsme zahájili první výkopové činnosti a potřebné kroky k propojení optických serveroven naší společnosti a společnosti Dial Telecom, a.s.
Ještě do konce roku jsme dokončili první etapu výstavby, čítající 400 optických přípojek. Současně jsme zvýšili kapacitu pro bezdrátové spoje na 200 Mbps. Pro spoje optické jsme připravili 1 Gbps lambdu.

2007 – Tlumíme expanzi po okolí a soustředíme se hlavně na přípravy optické sítě. Rok 2007 bychom mohli nazvat rokem projekčním. Společnost NET4NET, a.s. se fúzuje do společnosti Dial Telecom, a.s. a v listopadu navyšujeme kapacity sítě na 100 Mbps.

2006 – Tento rok bychom mohli nazvat rokem velkých rozhodnutí a událostí. Nejenom že jsme překročili hranici 1000 zákazníků, ale současně jsme se transformovali z fyzické osoby na osobu právnickou SIMELON, s.r.o. Ještě tento rok v zimě, jsme zahájili plánování písecké optické metropolitní sítě. Současně jsme provedli navýšení konektivity na 50Mbps

2005 – Expanze po okolí nezadržitelně probíhá a dosahujeme počtu 500 spokojených zákazníků. Společnost TransgasNET se transformuje do společnosti NET4NET, a.s. Koncem roku navyšujeme kapacitu na 34 Mbps.

2004 – Naše sdružení se transformuje na fyzickou osobu a dosahujeme téměř stoprocentního pokrytí města Písku. Jak již je tomu tradicí, koncem roku navyšujeme kapacity na 16 Mbps

2003 – Stále více zákazníků se dozvídá o Simelonu a nám se je daří připojovat i přes tehdejší nákladnost Wi-Fi systémů. V tomto roce jsme překročili hranici 100 zákazníků a koncem roku jsme přepojili konektivitu ke společnosti TransgasNET s celkovou kapacitou 2 Mbps.

2002 – Lokální síť se stává oblíbenou mezi stále více uživately. Kdysi oblíbený lokální chat a sdílení FTP datových prostor obohacujeme o první internetové připojení s tehdy závratnou kapacitou 256 Kbps od společnosti Czech Online. Roku 2002 tuto 256 Kbps kapacitu využívalo cca. 20 uživatelů. Objevuje se zde také první pojmenování naší nové bezdrátové sítě. SIMELON.

2001 – První kroky k iniciování výstavby bezdrátové sítě, tehdy na nově vznikajících Wi-Fi technologiích. Původní myšlenkou bylo dát lidem na písecku možnost komunikovat lépe, než-li pomocí starých Dial-Up modemů.

2000 – Nespokojenost s telekomunikační situací na českém trhu, vede k prvním myšlenkám nabídnout lidem více, než-li byl roku 2000 schopný nabídnout Český Telekom. Je úsměvné, že právě díky Českému Telekomu, dnešní O2, naše společnost vznikla. O několik let později se Simelon utká s O2 na telekomunikačním poli jako rovnocenný soupeř.

Přesunout se na začátek